Klubbens historia

Huskvarna Roddsällskap bildades en augustidag 1912.
Initiativtagare och 1:a ordförande var stadsingenjören Axel  Salén.

Föreningen skulle förutom rodd, även syssla med kanot, simning och livräddning. Den första stora uppgiften blev att så snabbt som möjligt skaffa båt och båthus.
Båthusfrågan löstes genom att man hyrde ett hyvleri vid Vätterstranden och den första båten blev en inriggad fyra som svenska olympialaget använt.

Axel Salén skapade klubbens första målsättning:

”Roddsporten har en stor fostrande betydelse, då densamma kan betecknas som jämbördig med gymnastiken och är en idrott där varje muskel från topp till tå sättes i funktion,
men med det företrädet framför gymnastiken , att densamma utövas i härlig frisk luft.
Dessutom insåg jag från början den stora betydelse sen borde för ungdomarna i Huskvarna som hela dagarna var hänvisade till arbetet i verkstäderna”

Axel Salén